НОВИ СТАТИИ

Общ отдел

Издания със смесено съдържание

- 1 -

Сп/0/ Н31

 

Превръщане на Европа в истински съюз на иновации.  Превръщане на Европа в истински съюз за иновации. // НАУКА . - София, 21, 2011, N 1, с. 24-31. 

 

  

 

Сист. No: 1810

 

Философия

Религия. Атеизъм

Обществени науки

Икономически теории, учения, школи

- 2 -

Сп/3/И50

 

Шишманова, Пенка.  Корените на теорията за човешкия капитал в творчеството на Уилям Пети / Пенка Шишманова. // ИКОНОМИЧЕСКА мисъл . - София, 2011, N 2, с. 26-35. 

 

  

 

Сист. No: 1785

 

Управление на предприятията

- 3 -

Сп/62/М42

 

Прилагане на стандарт БДС ISO 31000:2011 и БДС ISO 31010:2011 за целите на управление на риска при работа . // МАШИНОСТРОЕНЕ и Електротехника . - София, 60, 2011, N 5-6, с. 37-39. 

 

  

 

Сист. No: 1933

 

Мениджмънт

- 4 -

Сп/3/М48

 

Кутевски, Боян.  Самостоятелният човек / Боян Кутевски. // МЕНИДЖЪР . - София, 2011, N 4, с.70-72. 

 

  

 

Сист. No: 1815

 

- 5 -

Сп/62/М48

 

Новият Питър Дракър . // Мениджър . - София, 2011, N 5, с.70-71. 

 

  

 

Сист. No: 1903

 

Качество - контрол

- 6 -

Тр/62/М45

 

Железаров, Илия.  Система за измерване на линейни размери, базирана на универсални средства с цифров изход за данните / Илия Железаров. // Машиностроителна техника и технологии : Т. 1 / Ред. Д. С. Ставрев . - Варна, Т. 1. - Варна : ТУ - Варна. - Варна, 2006, с.22-25. 

 

  

 

Сист. No: 1792

 

Социално дело - социална политика, реформи, осигуряване. Застрахователно дело

- 7 -

Сп/62/И64

 

ИВАНОВ, Росен.  Системи за навигация на закрито, адаптирани за хора със зрителни увреждания / Росен ИВАНОВ. // ИНЖЕНЕРНИ науки . - София, 48, 2010, N 4, с. 4-17. 

 

  

 

Сист. No: 1823

 

- 8 -

Сп/0/ Н31

 

Николова, Емилия.  Новите измерения на социалната политика-проблеми и предизвикателства / Емилия Николова. // НАУКА . - София, 21, 2011, N 3, с. 31-37. 

 

  

 

Сист. No: 1962

 

Възпитание. Образование. Университети

- 9 -

В/0/С77

 

Бурмова, Стефка.  Доц. Дешка Маркова и Стефка Капанова номинирани за жена мениджър и предприемач на 2010 година / Стефка Бурмова. // 100 вести . - Габрово, 20, N 105, 09 май 2011, с. 2. 

 

  

 

Сист. No: 1878

 

- 10 -

В/0/С77

 

Стефанов, Светлозар.  Доц. Анюта Николова: "Законът за висшето образование трябва да гарантира равнопоставеност на университетите" / Светлозар Стефанов. // 100 вести . - Габрово, 20, N 115, 20 май 2011, с. 8. 

 

  

 

Сист. No: 1894

 

- 11 -

В/0/С77

 

Стефанов, Светлозар.  Проф. Хорст Екснер от Митвайда стана "Doctor honoris causa" на ТУ-Габрово / Светлозар Стефанов. // 100 вести . - Габрово, 20, N 125, 01 юни 2011, с. 2. 

 

  

 

Сист. No: 1915

 

- 12 -

В/3/А36

 

Автономията на висшите училища по-голяма и по-категорична . // АЗ Буки . - София, 21, N 23, 09 юни 2011, с. 1, 7-9. 

 

  

 

Сист. No: 1928

 

- 13 -

В/3/А36

 

ДИКОВА, Татяна.  Рейтинговата система не подрежда университетите, но показва кой кой е / Татяна ДИКОВА. // АЗ Буки . - София, 21, N 24, 16 юни 2011, с. 1-2. 

 

  

 

Сист. No: 1931

 

- 14 -

В/0/С77

 

Бурмова, Стефка.  Доц. Любомир Лазов: "Студентите ни участват в европейското образователно пространство" / Стефка Бурмова. // 100 вести . - Габрово, 20, N 143, 22 юни 2011, с. 7. 

 

  

 

Сист. No: 1936

 

- 15 -

В/0/С77

 

Бурмова, Стефка.  Доц. Иван Петков ще гради мрежа за предприемаческо партньорство / Стефка Бурмова. // 100 вести . - Габрово, 20, N 143, 22 юни 2011, с. 1-2. 

 

  

 

Сист. No: 1937

 

- 16 -

В/0/С77

 

Стефанов, Светлозар.  Проф. Хелмут Брайтингер представи дисертацията си в Габровския университет / Светлозар Стефанов. // 100 вести . - Габрово, 20, N 144, 23 юни 2011, с. 8. 

 

  

 

Сист. No: 1943

 

- 17 -

В/0/Г13

 

ДИМИТРОВА, Мариана.  Създаване на мрежа за предприемаческо партньорство искат от ТУ-Габрово / Мариана ДИМИТРОВА. // ГАБРОВО днес . - Габрово, 59, N 46, 27 юни 2011, с. 2. 

 

  

 

Сист. No: 1948

 

- 18 -

В/0/С77

 

Стефанов, Светлозар.  ТУ-Габрово започна приема на документи за кандидатстване / Светлозар Стефанов. // 100 вести . - Габрово, 20, N 148, 28 юни 2011, с. 3. 

 

  

 

Сист. No: 1951

 

- 19 -

Сп/37/С84

 

Аврамов, Лъчезар.  Актуални проблеми на академичната автономия / Лъчезар Аврамов. // СТРАТЕГИИ на образователната и научната политика . - София, 2011, N 1, с. 56-65. 

 

  

 

Сист. No: 1784

 

- 20 -

Сп/0/ Н31

 

ТОДОРОВ, Георги.  Подкрепа за развитието на докторанти, постокторанти, специализанти и млади учени / Георги ТОДОРОВ. // НАУКА . - София, 21, 2011, N 1, с. 68. 

 

  

 

Сист. No: 1803

 

- 21 -

Сп/37/С84

 

Тодоров, Марко.  Има ли нужда от нова реформа на висшето ни образование? / Марко Тодоров. // СТРАТЕГИИ на образователната и научната политика . - София, 2011, N 1, с. 45-55. 

 

  

 

Сист. No: 1783

 

Естествени науки в цялост

Математическо моделиране

- 22 -

Тр/62/М51

 

Петров, Мирослав.  Оптимизация на еластичен динамометър / Мирослав Петров. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2002, с. 62-65. 

 

  

 

Сист. No: 1918

 

Механика

- 23 -

Тр/62/М51

 

Иванов, Петър и др.  Синтез на оптимален регулатор на пневматична задвижваща система / Петър Иванов, Христо ХРИСТОВ, Красимир Орманджиев. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2003, с.34-37. 

 

  

 

Сист. No: 1817

 

- 24 -

Тр/62/М51

 

Маринов, Марин.  Синтез на RSSP пространствен четиризвенен механизъм по крайно отдалечени положения / Марин Маринов. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините : ТУ - Варна. - Варна, 2009, с. 61-68. 

 

  

 

Сист. No: 1781

 

- 25 -

Тр/62/М51

 

Маринов, Марин.  Геометричен и кинематичен анализ на RSSP пространствен четиризвенен механизъм синтезиран по крайно отдалечени положения / Марин Маринов. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините : ТУ - Варна. - Варна, 2009, с. 64-68. 

 

  

 

Сист. No: 1845

 

- 26 -

Тр/62/М51

 

Орманджиев, Красимир Х. и др.  Изследване работата на система турбопомпа резервоар с отчитане влиянието на напорните тръбопроводи / Красимир Орманджиев, Христо ХРИСТОВ, Петър Иванов. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2003, с.42-45. 

 

  

 

Сист. No: 1819

 

- 27 -

Тр/62/М51

 

Стефанов, Стефан и др.  Върху някои теми по съпротивление на материалите-деформациите по различни направления и обобщения закон на Хук / Стефан Стефанов, Георги Вуков, Мирослав Петров, Боян Стойчев. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините : 75, 75 : ТУ - Варна. - Варна, 2008, с. 9-12. 

 

  

 

Сист. No: 1787

 

- 28 -

Тр/62/М51

 

Стоянов, Борислав и др.  Кинематика на механизъм с кръглозвенна верига / Борислав Цонев Стоянов, Стефан Генчев, Цоньо ИВАНОВ. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2004, с.3-6. 

 

  

 

Сист. No: 1799

 

- 29 -

Тр/62/М51

 

ХРИСТОВ, Христо и др.  Параметрична оптимизацияна на електропневматична задвижваща система / Христо ХРИСТОВ, Красимир Орманджиев, Петър Иванов. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2003, с.38-41. 

 

  

 

Сист. No: 1818

 

Термодинамика и топлопренасяне. Топлотехника

- 30 -

Тр/62/М51

 

ЗИМПАРОВ, Венцислав.  Интензификация на топлообмена чрез комбиниране на триходови спирално - валцовани тръби със спирални ленти / Венцислав ЗИМПАРОВ. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2002, с.113-117. 

 

  

 

Сист. No: 1858

 

- 31 -

Тр/62/М51

 

ЗИМПАРОВ, Венцислав.  Термодинамична ефективност на триходови спирално - валцовани тръби комбинирани със спирални ленти / Венцислав ЗИМПАРОВ. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2002, с.118-123. 

 

  

 

Сист. No: 1859

 

- 32 -

Тр/62/М51

 

ЗИМПАРОВ, Венцислав.  Интензификация на топлообмена в кожухотръбни топлообменни апарати чрез използване на спирално - валцовани тръби със спирални ленти / Венцислав ЗИМПАРОВ. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2002, с.124-130. 

 

  

 

Сист. No: 1860

 

- 33 -

Тр/62/М51

 

ЗИМПАРОВ, Венцислав.  A mining-length model to predict fluid friction and heat transfer for turbulent in-tube flow with twisted tape inserts / Венцислав ЗИМПАРОВ. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2000, с.30-36. 

 

  

 

Сист. No: 1874

 

- 34 -

Тр/62/М51

 

ЗИМПАРОВ, Венцислав и др.  Термодинамична ефективност на едноходови спирално-валцовани тръби комбинирани със спирални ленти / Венцислав ЗИМПАРОВ, Кр. Калчев. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 1998, с.32-36. 

 

  

 

Сист. No: 1881

 

- 35 -

Тр/62/М51

 

ЗИМПАРОВ, Венцислав и др.  Оценки за ефективност на интензификацията на топлообмена при комбиниране на спирално и напречно - валцовани тръби със спирални ленти / Венцислав ЗИМПАРОВ, Кр. Калчев, Л. Делов. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 1997, с.6-9. 

 

  

 

Сист. No: 1935

 

- 36 -

Тр/62/М51

 

МАКСИМОВ, Йордан и др.  Термодинамична оптимизация на механични системи с диссипативни процеси / Й. МАКСИМОВ, Владимир Ненчев Енчев. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2003, с.45-49. 

 

  

 

Сист. No: 1826

 

- 37 -

Тр/62/М51

 

Пенчев, Пламен.  Интензификация на топлообмена чрез използване на дълбоко спирално - валцовани тръби със спирални ленти / Пламен Пенчев. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2004, с.68-72. 

 

  

 

Сист. No: 1798

 

- 38 -

Тр/62/М51

 

Пенчев, Пламен и др.  Термодинамична ефективност на напречно - валцовани тръби / Пламен Пенчев, Венцислав ЗИМПАРОВ. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2003, с.59-63. 

 

  

 

Сист. No: 1829

 

- 39 -

Тр/62/М51

 

Петков, Валентин и др.  Термодинамична ефективност на напречно - валцовани тръби комбинирани със спирални ленти / Валентин Петков, Венцислав ЗИМПАРОВ. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2003, с.50-54. 

 

  

 

Сист. No: 1827

 

- 40 -

Тр/62/М51

 

Петков, Валентин и др.  Интензификация на топлообмена чрез комбиниране на напречно - валцовани тръби със спирални ленти / Валентин Петков, Венцислав ЗИМПАРОВ. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2003, с.55-58. 

 

  

 

Сист. No: 1828

 

- 41 -

Тр/62/М51

 

Райкова, Мария.  Ефективност на интензифициране на топлообмена при плоско - овални тръби с накатка / Мария Райкова. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2004, с.45-48. 

 

  

 

Сист. No: 1797

 

Приложни науки. Медицина. Техника. Селско стопанство

Техника. Технически науки

- 42 -

И/62/И36

 

Амуджев, Иван Маринов.  Съвременни тенденции в развитието на повърхностното пластично деформиране / Иван Маринов Амуджев. // Известия на ТУ - Габрово : Т. 41 / Ред. Йордан Тодоров МАКСИМОВ . - Габрово, Т. 41. - Габрово : УИ "В. Априлов". - Габрово, 2011, с. 16-25. 

 

  

 

Сист. No: 1862

 

- 43 -

Тр/62/М51

 

ГАНЧЕВ, Пейчо.  Оценяване безопасността и съответствието на машините / Пейчо ГАНЧЕВ. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2003, с.122-125. 

 

  

 

Сист. No: 1833

 

- 44 -

Тр/62/М51

 

Димитрова, Галина.  Точност при трептящи системи със структурно демпфиране / Галина Димитрова. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините : Кн. 81, Кн. 81 : ТУ - Варна. - Варна, 2009, с. 88-91. 

 

  

 

Сист. No: 1782

 

- 45 -

Тр/62/М51

 

Пенков, Божин П.  Гумени буфери за подемно-транспортните машини - избор и пресмятане / Божин П. Пенков. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините : ТУ - Варна. - Варна, 2008, с. 52-55. 

 

  

 

Сист. No: 1835

 

- 46 -

Тр/62/М51

 

СИМЕОНОВ, Светослав и др.  Възможности за геометричен синтез при вътрешно зацепване с асиметричен профил и минимална разлика между броя зъби / Светослав СИМЕОНОВ, Генади Цветанов, Мирослава Д. Ненчева. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините : ТУ - Варна. - Варна, 2008, с. 3-6. 

 

  

 

Сист. No: 1840

 

- 47 -

И/62/И36

 

Стойчев, Боян.  Методика за работа с устройство за изпитване на умора / Боян Стойчев. // Известия на ТУ - Габрово : Т. 41 / Ред. Йордан Тодоров МАКСИМОВ . - Габрово, Т. 41. - Габрово : УИ "В. Априлов". - Габрово, 2011, с. 26-31. 

 

  

 

Сист. No: 1861

 

- 48 -

Сп/62/Е49

 

ГОРАНОВ, Горан.  Цифров PLL в структурата на транзисторни преобразуватели - разработка и експериментално изследване / Горан ГОРАНОВ. // ЕЛЕКТРОТЕХНИКА и Електроника . - София, 46, 2011, N 1-2, с. 29-33. 

 

  

 

Сист. No: 1927

 

- 49 -

Сп/62/И64

 

Лазерно и плазмено рязане . // ИНЖЕНЕРИНГ ревю . - София, 2011, N 2, с. 121-129. 

 

  

 

Сист. No: 1848

 

Изпитване на материалите и машините

- 50 -

Тр/62/М51

 

МАКСИМОВ, Йордан Т. и др.  Числени симулации на процеса сферично дорноване на близко разположени отвори / Йордан Т. МАКСИМОВ, Ангел Анчев. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2004, с.132-138. 

 

  

 

Сист. No: 1809

 

- 51 -

Тр/62/М51

 

МАКСИМОВ, Йордан Т. и др.  Числени симулации на процеса сферично дорноване на близко разположени отвори / Йордан Т. МАКСИМОВ, Ангел Анчев. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2004, с.137-142. 

 

  

 

Сист. No: 1812

 

- 52 -

Тр/62/М51

 

МАКСИМОВ, Йордан Т. и др.  Числени симулации на процеса сферично дорноване на близко разположени отвори / Йордан Т. МАКСИМОВ, Ангел Анчев. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2004, с.143-144. 

 

  

 

Сист. No: 1813

 

- 53 -

Тр/62/М51

 

Стойчев, Боян.  Моделиране на напрегнатото и деформационно състояние на образец подложен на сложна съпротива / Боян Стойчев. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2004, с.124-127. 

 

  

 

Сист. No: 1807

 

- 54 -

Тр/62/М51

 

Стойчев, Боян.  Установка за изпитване на образци на умора при едновременно огъване и усукване / Боян Стойчев. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2004, с.128-131. 

 

  

 

Сист. No: 1808

 

Машинни елементи и механизми

- 55 -

Тр/62/М51

 

БАЛАШЕВ, Иван.  Планетна предавка със шарнирен четиризвенник и периодично променливо предавателно отношение / Иван БАЛАШЕВ. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2001, с.50-52. 

 

  

 

Сист. No: 1864

 

- 56 -

Тр/62/М51

 

БАЛАШЕВ, Иван и др.  Определяне на напреженията и деформациите на водило с три сателита на планетен зъбен механизъм / Иван БАЛАШЕВ, Мирослав Петров, Кънета Паскалева. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2002, с.53-56. 

 

  

 

Сист. No: 1853

 

- 57 -

Тр/62/М51

 

БАЛАШЕВ, Иван и др.  КПД на планетна предавка с периодично променливо предавателно отношение / Иван БАЛАШЕВ, Стефан Генчев. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2001, с.53-55. 

 

  

 

Сист. No: 1865

 

- 58 -

Тр/62/М51

 

Генчев, С.  Коефициент на полезно действие на верижно зацепване с кръглозвенна верига / С. Генчев. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 1998, с.48-53. 

 

  

 

Сист. No: 1886

 

- 59 -

Тр/62/М51

 

Генчев, С.  Анализ на верижно зацепване с галова верига при подпиране на верижните звена с равнинна повърхнина / С. Генчев. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 1995, с.93-99. 

 

  

 

Сист. No: 1946

 

- 60 -

Тр/62/М51

 

Генчев, Стефан.  Автоматизирано определяне на коефицентите на изместване / Стефан Генчев. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2001, с.61-66. 

 

  

 

Сист. No: 1870

 

- 61 -

Тр/62/М51

 

Генчев, Стефан и др.  Разпределение на напреженията в звена на кръглозвенна верига / Стефан Генчев, Мирослав Петров, Борислав Цонев Стоянов. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2004, с.52-55. 

 

  

 

Сист. No: 1805

 

- 62 -

Тр/62/М51

 

Генчев, Стефан и др.  Разпределение на напреженията в звената на кръглозвенна верига при зацепване с верижно колело / Стефан Генчев, Мирослав Петров, Борислав Цонев Стоянов. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2004, с.56-59. 

 

  

 

Сист. No: 1806

 

- 63 -

Тр/62/М51

 

Генчев, Стефани и др.  Статистическа кинематична грешка на зъбни колела / Стефан Генчев, Петър СТОЯНОВ. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините : Кн. 1 до 52 /л.28, 31/ . - Варна, Кн. 1 до 52 /л.28, 31/. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2002, с. 88-91. 

 

  

 

Сист. No: 1909

 

- 64 -

Тр/62/М51

 

Гълъбов, Витан и др.  Синтез на шарнирен четиризвенен механизъм по дискретни относителни положения / Витан Гълъбов, Марин Маринов. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2002, с.11-15. 

 

  

 

Сист. No: 1852

 

- 65 -

Тр/62/М51

 

Гълъбов, Витан и др.  Синтез на направляващ шарнирен четиризвенен механизъм по две точки, съответно фазово отношение и двойна средна точка / Витан Гълъбов, Марин Маринов, Николай НИКОЛОВ. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 1999, с.28-34. 

 

  

 

Сист. No: 1880

 

- 66 -

Тр/62/М51

 

Иванов, И.  Аналитична кинематика на пространствените механизми при верижните шевни машини / И. Иванов. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 1996, с.46-50. 

 

  

 

Сист. No: 1939

 

- 67 -

Тр/62/М51

 

Иванов, И. и др.  Динамика на шевни игли / И. Иванов, Й. МАКСИМОВ, И. Ангелов. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините : ВМЕИ - Варна. - Варна, 1998, с.20-24. 

 

  

 

Сист. No: 1882

 

- 68 -

Тр/62/М51

 

ИВАНОВ, Иван и др.  Сравнителен анализ на иглените механизми при грайферните шевни машини / Иван ИВАНОВ, Христо Върбанов, Таня Янкова. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2002, с.140-44. 

 

  

 

Сист. No: 1857

 

- 69 -

Тр/62/М51

 

Илиев, И.  Моделиране на износването при конструиране на миниатюрни зъбни предавки / И. Илиев. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 1995, с.90-93. 

 

  

 

Сист. No: 1945

 

- 70 -

Тр/62/М51

 

Илиев, И. и др.  Влияние на предавателното отношение върху грешката от мъртъв ход на малкомодулна зъбна предавка / И. Илиев, Л. Костадинов. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 1995, с.87-89. 

 

  

 

Сист. No: 1944

 

- 71 -

Тр/62/М51

 

Маринов, Марин.  Компютърен векторно - матричен метод за изчертаване на ККТ и КЦТ на BURMESTER / Марин Маринов. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2004, с.76-79. 

 

  

 

Сист. No: 1801

 

- 72 -

Тр/62/М51

 

Маринов, Марин.  Компютърен геометричен и кинематичен анализ на равнинни лостови механизми от втори клас / Марин Маринов. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините : 75, 75 : ТУ - Варна. - Варна, 2008, с. 21-24. 

 

  

 

Сист. No: 1816

 

- 73 -

Тр/62/М51

 

Маринов, Марин и др.  Модификация на управлението на FREUDENSTEIN за алгебричен синтез на предавателен шарнирен четиризвенен механизъм / Марин Маринов, Витан Гълъбов. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2001, с.37-40. 

 

  

 

Сист. No: 1868

 

- 74 -

Тр/62/М45

 

Неделчева, Пенка.  Изследване на силовите характеристики на ексцентриков пробивен патронник / Пенка Неделчева. // Машиностроителна техника и технологии : Т. 1 / Ред. Д. С. Ставрев . - Варна, Т. 1. - Варна : ТУ - Варна. - Варна, 2006, с.41-44. 

 

  

 

Сист. No: 1793

 

- 75 -

Тр/62/М45

 

Неделчева, Пенка.  Изследване на точността при затягане на прътов материал в цангов патронник с цилиндрична цанга / Пенка Неделчева. // Машиностроителна техника и технологии : Т. 1 / Ред. Д. С. Ставрев . - Варна, Т. 1. - Варна : ТУ - Варна. - Варна, 2006, с.45-48. 

 

  

 

Сист. No: 1794

 

- 76 -

Тр/62/М51

 

Пенев, Мариел.  Тримасов динамичен анализ на позициониращо-отклонителен модул / Мариел Пенев. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2002, с. 97-100. 

 

  

 

Сист. No: 1912

 

- 77 -

Тр/62/М51

 

Пенев, Мариел и др.  Свободни трептения на векторно отклонителен модул / Мариел Пенев, Стефан Генчев. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2001, с.26-30. 

 

  

 

Сист. No: 1863

 

- 78 -

Тр/62/М51

 

ПЕТКОВ, Симеон и др.  Frequency modulated vibrations in gears / Симеон ПЕТКОВ, Георги Цонев, В. Лазарова, Дочо Жеглов. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2004, с.44-47. 

 

  

 

Сист. No: 1804

 

- 79 -

Тр/62/М51

 

Симеонов, С.  Методика за пресмятане на кинематична грешка / С. Симеонов. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 1998, с.35-36. 

 

  

 

Сист. No: 1884

 

- 80 -

Тр/62/М51

 

Симеонов, С. и др.  Изчисляване геометричните параметри на формообразуващи матрици за цилиндрични пластмасови зъбни колела / С. Симеонов, С. Генчев. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 1998, с.56-61. 

 

  

 

Сист. No: 1890

 

- 81 -

Тр/62/М51

 

Симеонов, С. и др.  Сравнителна оценка на якостния ресурс на зъбна предавка с несиметричен профил на зъбите / С. Симеонов, И. Максимов. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 1995, с.83-86. 

 

  

 

Сист. No: 1941

 

- 82 -

Тр/62/М51

 

СИМЕОНОВ, Светослав и др.  Определяне на параметри необходими при контрол на зъбни колела с асиметричен профил / Светослав СИМЕОНОВ, Генади Цветанов. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2003, с.28-31. 

 

  

 

Сист. No: 1836

 

- 83 -

Тр/62/М51

 

СИМЕОНОВ, Светослав и др.  Определяне деформацията от огъване при зъбни колела с асиметричен профил на зъба / Светослав СИМЕОНОВ, Генади Цветанов. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2003, с.32-35. 

 

  

 

Сист. No: 1837

 

- 84 -

Тр/62/М51

 

СИМЕОНОВ, Светослав и др.  Определяне параметрите на изходен контур за асиметрични зъбни профили / Светослав СИМЕОНОВ, Генади Цветанов. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2002, с.57-60. 

 

  

 

Сист. No: 1854

 

- 85 -

Тр/62/М51

 

СИМЕОНОВ, Светослав и др.  Една възможност за увеличаване дебита на зъбни помпи / Светослав СИМЕОНОВ, Илия ИЛИЕВ, Генади Цветанов. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2002, с.61-64. 

 

  

 

Сист. No: 1855

 

- 86 -

Тр/62/М51

 

СИМЕОНОВ, Светослав и др.  Уравнение на преходната крива при зъбни колела с асиметричен профил на зъба / Светослав СИМЕОНОВ, Генади Цветанов. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2002, с. 101-105. 

 

  

 

Сист. No: 1914

 

- 87 -

Тр/62/М51

 

Славчев, Хр.  Определяне на обема на захранваща камера на пневматичен цилиндър с ударно действие / Хр. Славчев. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2003, с.34-36. 

 

  

 

Сист. No: 1822

 

- 88 -

Тр/62/М51

 

Стоянов, П. и др.  Честотен спектър при локално ударно взаимодействие между две тела / П. Стоянов, С. Генчев. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 1998, с.53-56. 

 

  

 

Сист. No: 1887

 

- 89 -

Тр/62/М51

 

СТОЯНОВ, Петър и др.  Геометричен точностен синтез на равнинни лостови механизми / Петър СТОЯНОВ, Стефан Генчев. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2001, с.56-60. 

 

  

 

Сист. No: 1869

 

- 90 -

Сп/62/И64

 

Безконтактни уплатнения . // Инженеринг ревю . - София, 2011, N 4, с.99-102. 

 

  

 

Сист. No: 1960

 

Машиностроене и технология на машиностроенето

- 91 -

Тр/62/М51

 

Гълъбов, Витан и др.  Синтез на основния механизъм на специализиран робот за обслужване на хоризонтални леярски машини / Витан Гълъбов, Марин Маринов, Николай НИКОЛОВ, Венцислав Славков. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2003, с.15-18. 

 

  

 

Сист. No: 1834

 

- 92 -

Тр/62/М45

 

Донков, Димчо.  Относно обучението по компютърни методи и технологии в ТУ - Габрово / Димчо Донков. // Машиностроителна техника и технологии : Т. 1 / Ред. Д. С. Ставрев . - Варна, Т. 1. - Варна : ТУ - Варна. - Варна, 2006, с.3-8. 

 

  

 

Сист. No: 1788

 

- 93 -

Тр/62/М51

 

МАКСИМОВ, Йордан и др.  Напрегнатои деформационно състояние в устройства за сферично прошиване и дорноване / Й. МАКСИМОВ, Георги Калчев, Ангел Анчев. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2003, с.7-11. 

 

  

 

Сист. No: 1839

 

- 94 -

Тр/62/М51

 

МАКСИМОВ, Йордан и др.  Напрегнатои деформационно състояние в устройства за сферично прошиване и дорноване / Й. МАКСИМОВ, Георги Калчев, Ангел Анчев. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2003, с.7-11. 

 

  

 

Сист. No: 1842

 

- 95 -

Тр/62/М51

 

Найденов, А.  Приспособления за контрол на цялостта и износването по диаметър на металорежещи инструменти / А. Найденов. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 1998, с.86-89. 

 

  

 

Сист. No: 1883

 

- 96 -

Тр/62/М51

 

Пенев, Мариел.  Моделиране на зъбно ремъчна предавка / Мариел Пенев. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2002, с.111-114. 

 

  

 

Сист. No: 1851

 

- 97 -

Тр/62/М45

 

ПЕНКОВ, Божин Панов.  Върху началните условия при моделиране на удар върху гумен буфер / Божин Панов ПЕНКОВ. // Машиностроителна техника и технологии : Т. 1 / Ред. Д. С. Ставрев, Т. 1 : ТУ - Варна. - Варна, 2006, с.14-17. 

 

  

 

Сист. No: 1790

 

- 98 -

Тр/62/М45

 

ПЕНКОВ, Божин Панов.  Теоретично и експериментално изследване удар на гумен буфер с твърдо тяло / Божин Панов ПЕНКОВ. // Машиностроителна техника и технологии : Т. 1 / Ред. Д. С. Ставрев . - Варна, Т. 1. - Варна : ТУ - Варна. - Варна, 2006, с.17-22. 

 

  

 

Сист. No: 1791

 

- 99 -

Тр/62/М51

 

ПЕТКОВ, Симеон и др.  Експериментално определяне на големината на ротиращия вектор на момента на технологичното съпротивление при процеса сферично дорноване / Симеон ПЕТКОВ, Й. МАКСИМОВ, Ангел Анчев, Георги Калчев. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2003, с.3-6. 

 

  

 

Сист. No: 1838

 

- 100 -

Тр/62/М51

 

ПЕТКОВ, Симеон и др.  Динамична точност на пиезоелектричен моментомер / Симеон ПЕТКОВ, Величка Лазарова. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2002, с.65-67. 

 

  

 

Сист. No: 1856

 

- 101 -

Тр/62/М51

 

ХРИСТОВ, Христо и др.  Векторен подход за определяне на главните ъгли на едноръбови конусни райбери / Христо ХРИСТОВ, Иван Рачев, Пенка Неделчева. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2002, с.79-82. 

 

  

 

Сист. No: 1849

 

- 102 -

Тр/62/М51

 

ХРИСТОВ, Христо и др.  Райбер конусен с полукръгла форма на напречното сечение / Христо ХРИСТОВ, Иван Рачев, Пенка Неделчева. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2002, с.75-78. 

 

  

 

Сист. No: 1850

 

- 103 -

Сп/62/М42

 

Тодоров, Г. и др.  Надеждностен анализ на технологичните параметри на процеса на механично обработване на корпусен детайл / Г. Тодоров, П. Хаджийски, К. Камберов, Цв. Иванов. // МАШИНОСТРОЕНЕ и Електротехника . - София, 60, 2011, N 4, с.24-27. 

 

  

 

Сист. No: 1831

 

Текстилна техника и дизайн

- 104 -

И/62/И36

 

Гълъбов, Витан и др.  Определяне на еволютата към кривата на движение на конецоопъвача на шевна машина / Витан Гълъбов, Румен Русев. // Известия на ТУ - Габрово / Ред. Йордан Тодоров МАКСИМОВ . - Габрово. - Габрово : УИ "В. Априлов". - Габрово, 2011, с. 40-42. 

 

  

 

Сист. No: 1866

 

- 105 -

Тр/62/М51

 

Иванов, И.  Върху динамичния анализ на механизма за напречно преместване на сканиращо устройство / И. Иванов. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 1995, с.21-25. 

 

  

 

Сист. No: 1940

 

- 106 -

И/62/И36

 

Русев, Румен.  Кинематичен анализ на механизма за опъване на конеца по метода на векторните контури / Румен Русев. // Известия на ТУ - Габрово : Т. 41 / Ред. Йордан Тодоров МАКСИМОВ . - Габрово, Т. 41. - Габрово : УИ "В. Априлов". - Габрово, 2011, с. 43-46. 

 

  

 

Сист. No: 1871

 

- 107 -

И/62/И36

 

Стоянов, Борислав Цонев.  Избор на кинематичен модел и конструктивни особености на устройство за навиване на преждови тела с пресичащи се оси / Борислав Цонев Стоянов, Красимир Кръстев. // Известия на ТУ - Габрово : Т. 41 / Ред. Йордан Тодоров МАКСИМОВ . - Габрово, Т. 41. - Габрово : УИ "В. Априлов". - Габрово, 2011, с. 47-50. 

 

  

 

Сист. No: 1872

 

- 108 -

Сп/62/Т45

 

Георгиева, Иванка.  Интеграция на 3D сканираща технология в шевната индустрия / Иванка Георгиева. // ТЕКСТИЛ и облекло . - София, 18, 2011, N 4, с. 104-110. 

 

  

 

Сист. No: 1821

 

- 109 -

Сп/62/Т45

 

Германова-Кръстева, Д. и др.  Изследване и оценка на поведението на еластомерни нишки при циклични натоварвания / Д. Германова-Кръстева, Иван ГЕОРГИЕВ. // ТЕКСТИЛ и облекло . - София, 18, 2011, N 4, с. 98-103. 

 

  

 

Сист. No: 1820

 

Фина механика. Приборостроене

- 110 -

Тр/62/М51

 

КЪРТУНОВ, Стефан и др.  Автоматизирано проектиране в микросистемната техника.Алгоритъм за конструктивно проектиране на компоненти / Стефан КЪРТУНОВ, Валя Стоянова Маркова. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2003, с.118-121. 

 

  

 

Сист. No: 1841

 

- 111 -

Тр/62/М51

 

КЪРТУНОВ, Стефан К. и др.  Категории в системата за управление на базата от данни за автоматизирано проектиране на микромеханични компоненти за изделия в микротехниката / Стефан КЪРТУНОВ, Десислава Петрова. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2004, с.7-10. 

 

  

 

Сист. No: 1800

 

- 112 -

Тр/62/М51

 

КЪРТУНОВ, Стефан К. и др.  Категории в системата за управление на базата от данни за автоматизирано проектиране на микромиханични компоненти за изделия в микротехниката / Стефан КЪРТУНОВ, Десислава Петрова. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2003, с.3-6. 

 

  

 

Сист. No: 1814

 

Автоматика. Автоматизация

- 113 -

Тр/62/М51

 

Орманджиев, Красимир Х. и др.  Диаграми на качеството на система за автоматично регулиране на активна водна турбина / Красимир Орманджиев, Петър Иванов. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2003, с.41-44. 

 

  

 

Сист. No: 1825

 

- 114 -

Тр/62/М51

 

ХРИСТОВ, Христо и др.  Синтез на оптимален регулатор на автоматизирана система вятърен двигател - турбопомпа - резервоар / Христо ХРИСТОВ, Петър Иванов, Красимир Орманджиев. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2003, с.37-40. 

 

  

 

Сист. No: 1824

 

Измервателна техника

- 115 -

Тр/62/М45

 

Дичев, Димитър.  Програмно обработване на резултатите от измерване, получени чрез компютърно - измервателна система / Димитър Дичев. // Машиностроителна техника и технологии : Т. 1 / Ред. Д. С. Ставрев . - Варна, Т. 1. - Варна : ТУ - Варна. - Варна, 2006, с.9-13. 

 

  

 

Сист. No: 1789

 

- 116 -

Сп/62/И64

 

Капацитивни сензори . // ИНЖЕНЕРИНГ ревю . - София, 2011, N 2, с. 85-88. 

 

  

 

Сист. No: 1847

 

Енергетика

- 117 -

Тр/62/М51

 

Орманджиев, Красимир и др.  Динамични процеси в напорна система на ВЕЦ с водна кула / Красимир Орманджиев, Петър Иванов. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 1999, с.54-56. 

 

  

 

Сист. No: 1877

 

- 118 -

Тр/62/М51

 

Орманджиев, Красимир Х. и др.  Изследване управлението на автоматизирана система - слънчев колектор - електродвигател - турбопомпа - напорен резервоар / Красимир Орманджиев, Христо ХРИСТОВ, Петър Иванов. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2004, с.11-14. 

 

  

 

Сист. No: 1795

 

- 119 -

Тр/62/М51

 

Стойчев, Боян.  Кинематична схема на установката за изследвания на ветроагрегати / Боян Стойчев. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2003, с.83-86. 

 

  

 

Сист. No: 1832

 

- 120 -

Тр/62/М51

 

Тодоров, Михаил.  Изследване вибрациите в мултипликатор на ветрогенератор / Михаил Тодоров. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините : 75, 75 : ТУ - Варна. - Варна, 2008, с. 3-8. 

 

  

 

Сист. No: 1830

 

Електротехника. Електроенергетика

- 121 -

Тр/62/М51

 

МАКСИМОВ, Йордан Т. и др .  Термомеханични напрежения в роторни спирачни системи / Йордан Т. МАКСИМОВ, Владимир Ненчев Енчев. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2002, с. 15-25. 

 

  

 

Сист. No: 1917

 

- 122 -

Сп/62/И64

 

Концепции за управление на електродвигатели . // Инженеринг ревю . - София, 2011, N 4, с.60-70. 

 

  

 

Сист. No: 1954

 

Електроника

- 123 -

И/62/И36

 

Тодорова, Велимира Д.  Разработка на тактилна сензорна микросистема с бягаща обемна акустична вълна в нерезонансната пиезоелектрична матрица / Велимира Д. Тодорова. // Известия на ТУ - Габрово / Ред. Йордан Тодоров МАКСИМОВ . - Габрово. - Габрово : УИ "В. Априлов". - Габрово, 2011, с. 60-65. 

 

  

 

Сист. No: 1867

 

- 124 -

Сп/62/И64

 

Куцаров, Стефан.  Нови мощни светодиоди за осветителни приложения / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю . - София, 2011, N 4, с.36-45. 

 

  

 

Сист. No: 1953

 

- 125 -

Сп/62/И64

 

Оптични сензори . // Инженеринг ревю . - София, 2011, N 4, с.77-81. 

 

  

 

Сист. No: 1956

 

- 126 -

Сп/62/Е49

 

Ранковска, Валентина В. и др.  Проектиране на цифрови устройства и системи на базата на програмируеми логически устройства / Валентина В. Ранковска, Христо З. КАРАИЛИЕВ. // ЕЛЕКТРОТЕХНИКА и Електроника . - София, 46, 2011, N 1-2, с. 8-15. 

 

  

 

Сист. No: 1926

 

Компютърна техника и информационни технологии

- 127 -

Сп/62/Р47

 

Google Chrome OS . // PC MAGAZINE . - София. - София, 2011, с. 24-25. 

 

  

 

Сист. No: 1843

 

- 128 -

Сп/62/P47

 

Колви, Скот.  Голямото раздаване на софтуер / Скот Колви. // PERSONAL Computer World България . - София, 2011, N 6, с. 34-37. 

 

  

 

Сист. No: 1949

 

- 129 -

Сп/62/P47

 

Проказа, Джулиън.  Наръчник на доброволния помощник / Джулиън Проказа. // PERSONAL Computer World България . - София, 2011, N 6, с. 38-41. 

 

  

 

Сист. No: 1950

 

- 130 -

Сп/62/P47

 

Степли, Уил.  Пролетно почистване за вашия PC / Уил Степли. // PERSONAL Computer World . - София, 2011, N 5, с.34-36. 

 

  

 

Сист. No: 1888

 

Компютърни мрежи. ИНТЕРНЕТ, WEB базиране

- 131 -

Сп/62/Р47

 

Георгиев, Владимир.  Най-добрите безплатни приложения за мрежов мониторинг / Владимир Георгиев. // PC WORLD България . - София, 17. - София, 2011, с. 10- 12. 

 

  

 

Сист. No: 1907

 

- 132 -

Сп/62/Р47

 

Георгиев, Владимир.  Всичко, което трябва да се знае за изграждането на Wi-Fi мрежа / Владимир Георгиев. // PC WORLD България . - София, 17. - София, 2011, с. 47-50. 

 

  

 

Сист. No: 1913

 

- 133 -

Сп/62/Р47

 

Георгиев, Владимир.  Съвети и трикове за увеличаване на мрежовата производителност / Владимир Георгиев. // PC WORLD България . - София, 17. - София, 2011, с. 51-54. 

 

  

 

Сист. No: 1921

 

- 134 -

Сп/62/P47

 

Франсис, Саймън.  Десет разпространени PC клопки / Саймън Франсис. // PERSONAL Computer World . - София, 21. - София, 2011, с.37-39. 

 

  

 

Сист. No: 1844

 

- 135 -

Сп/0/ Н31

 

Димитрова, Светлана.  EURAXESS България / Светлана Димитрова. // НАУКА . - София, 21, 2011, N 3, с. 69-71. 

 

  

 

Сист. No: 1963

 

Водоснабдяване. Канализация

- 136 -

Сп/62/И64

 

Тръбопроводи за водоснабдяване и канализация . // Инженеринг ревю . - София, 2011, N 4, с.83-87. 

 

  

 

Сист. No: 1957

 

Хидротехника

- 137 -

Тр/62/М51

 

Ганчев, П. и др.  Секционен хидравличен разпределител / П. Ганчев, С. Белишки. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 1998, с.41-44. 

 

  

 

Сист. No: 1885

 

- 138 -

Тр/62/М51

 

ГАНЧЕВ, Пейчо и др.  Метод за определяне звуковата мощност на обемните хидравлични генератори на поток / Пейчо ГАНЧЕВ, Красимир Орманджиев. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 1999, с.51-54. 

 

  

 

Сист. No: 1876

 

- 139 -

Тр/62/М51

 

Иванов, Петър и др.  Оптимизация работа на хидравлична задвижваща система за получаване максимална мощност на изхода / Петър Иванов, Христо ХРИСТОВ. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 1999, с.39-43. 

 

  

 

Сист. No: 1875

 

- 140 -

Тр/62/М51

 

Орманджиев, Красимир и др.  Взаимновлияние на хидроагрегатите при паралелната им работа във ВЕЦ / Красимир Орманджиев, Петър Иванов. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2002, с. 66-69. 

 

  

 

Сист. No: 1919

 

- 141 -

Тр/62/М51

 

Радев, Р.  Числен метод за динамичен анализ на дискретни хидросистеми / Р. Радев. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 1997, с.101-103. 

 

  

 

Сист. No: 1891

 

- 142 -

Тр/62/М51

 

Радев, Р.  Влияние на масовите характеристики върху динамиката на хидросистеми с дискретно действие / Р. Радев. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 1997, с.103-105. 

 

  

 

Сист. No: 1892

 

- 143 -

Тр/62/М51

 

ХРИСТОВ, Христо и др.  Изследване динамиката за управление на аксиално - бутален хидродвигател / Христо ХРИСТОВ, Красимир Орманджиев, Петър Иванов. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2004, с.15-18. 

 

  

 

Сист. No: 1796

 

- 144 -

Сп/62/И64

 

Кавитация при центробежни помпи . // Инженеринг ревю . - София, 2011, N 4, с.72-76. 

 

  

 

Сист. No: 1955

 

- 145 -

Сп/62/И64

 

Хидравлични преси . // Инженеринг ревю . - София, 2011, N 4, с.92-96. 

 

  

 

Сист. No: 1959

 

Транспортна техника

- 146 -

Тр/62/М51

 

БАЛАШЕВ, Иван и др.  Изследване динамичните натоварвания на елементите на подемен механизъм на въжен електротелфер / Иван БАЛАШЕВ, Пенчо Владимиров, Свилен Рачев. // Механика на машините : Списание на Националния комитет по Теория на механизмите и машините . - Варна. - Варна : ВМЕИ - Варна. - Варна, 2002

 

  

 

Сист. No: 1906

 

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Спорт

Езикознание. Филология. Литературознание. Художествена литература

География. Биографии. История

История

- 147 -

В/0/С77

 

Лазарова, В.  Емил Инджов допълни историята за изграждането на държавната власт в Княжество България според изискванията на Сасстефанския и Берлински договор / В. Лазарова. // 100 вести . - Габрово, 20, N 80, 06 апр. 2011

 

  

 

Сист. No: 1786

 

 Индекс по АВТОРИ

Аврамов, Лъчезар 19 
Амуджев, Иван Маринов 42 
Ангелов, И. 67 
Анчев, Ангел 50 51 52 93 94 99 
БАЛАШЕВ, Иван 55 56 57 146 
Белишки, С. 137 
Бурмова, Стефка 9 14 15 
Владимиров, Пенчо 146 
Вуков, Георги 27 
Върбанов, Христо 68 
Ганчев, П. 137 
ГАНЧЕВ, Пейчо 43 138 
Генчев, С. 58 59 80 88 
Генчев, Стефан 28 57 60 61 62 63 77 89 
Георгиев, Владимир 131 132 133 
ГЕОРГИЕВ, Иван 109 
Георгиева, Иванка 108 
Германова-Кръстева, Д. 109 
ГОРАНОВ, Горан 48 
Гълъбов, Витан 64 65 73 91 104 
Делов, Л. 35 
ДИКОВА, Татяна 13 
Димитрова, Галина 44 
ДИМИТРОВА, Мариана 17 
Димитрова, Светлана 135 
Дичев, Димитър 115 
Донков, Димчо 92 
Енчев, Владимир Ненчев 36 121 
Жеглов, Дочо 78 
Железаров, Илия 6 
ЗИМПАРОВ, Венцислав 30 31 32 33 34 35 38 39 40 
Иванов, И. 66 67 105 
ИВАНОВ, Иван 68 
Иванов, Петър 23 26 29 113 114 117 118 139 140 143 
ИВАНОВ, Росен 7 
Иванов, Цв. 103 
ИВАНОВ, Цоньо 28 
Илиев, И. 69 70 
ИЛИЕВ, Илия 85 
Калчев, Георги 93 94 99 
Калчев, Кр. 34 35 
Камберов, К. 103 
КАРАИЛИЕВ, Христо З. 126 
Колви, Скот 128 
Костадинов, Л. 70 
Кръстев, Красимир 107 
Кутевски, Боян 4 
Куцаров, Стефан 124 
КЪРТУНОВ, Стефан 110 111 112 
Лазарова, В. 78 147 
Лазарова, Величка 100 
Максимов, И. 81 
МАКСИМОВ, Й. 36 67 93 94 99 
МАКСИМОВ, Йордан Т. 50 51 52 121 
Маринов, Марин 24 25 64 65 71 72 73 91 
Маркова, Валя Стоянова 110 
Найденов, А. 95 
Неделчева, Пенка 74 75 101 102 
Ненчева, Мирослава Д. 46 
НИКОЛОВ, Николай 65 91 
Николова, Емилия 8 
Орманджиев, Красимир 23 26 29 113 114 117 118 138 140 143 
Паскалева, Кънета 56 
Пенев, Мариел 76 77 96 
Пенков, Божин П. 45 
ПЕНКОВ, Божин Панов 97 98 
Пенчев, Пламен 37 38 
Петков, Валентин 39 40 
ПЕТКОВ, Симеон 78 99 100 
Петров, Мирослав 22 27 56 61 62 
Петрова, Десислава 111 112 
Проказа, Джулиън 129 
Радев, Р. 141 142 
Райкова, Мария 41 
Ранковска, Валентина В. 126 
Рачев, Иван 101 102 
Рачев, Свилен 146 
Русев, Румен 104 106 
Симеонов, С. 79 80 81 
СИМЕОНОВ, Светослав 46 82 83 84 85 86 
Славков, Венцислав 91 
Славчев, Хр. 87 
Степли, Уил 130 
Стефанов, Светлозар 10 11 16 18 
Стефанов, Стефан 27 
Стойчев, Боян 27 47 53 54 119 
Стоянов, Борислав Цонев 28 61 62 107 
Стоянов, П. 88 
СТОЯНОВ, Петър 63 89 
Тодоров, Г. 103 
ТОДОРОВ, Георги 20 
Тодоров, Марко 21 
Тодоров, Михаил 120 
Тодорова, Велимира Д. 123 
Франсис, Саймън 134 
Хаджийски, П. 103 
ХРИСТОВ, Христо 23 26 29 101 102 114 118 139 143 
Цветанов, Генади 46 82 83 84 85 86 
Цонев, Георги 78 
Шишманова, Пенка 2 
Янкова, Таня 68 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматизирана система 118 
автоматизирано проектиране 110 111 112 
автоматично регулиране 113 114 
автономия 12 19 
академичен състав 19 
алгоритми 72 
бази данни 112 
безконтактни уплатнения 90 
безопасност 43 
буфер 45 97 98 
вектори 106 
вериги 59 61 62 
верижни механизми 28 58 61 62 
ветрогенератор 120 
ВЕЦ 117 140 
вибрации 78 120 
висше образование 10 12 19 21 
водни турбини 113 
водоснабдяване 136 
вятърен двигател 114 119 
вятърна енергия 119 
демпфиране 44 88 
деформации 27 
динамометър 22 
дисертации 16 
докторантура 20 
еволвентни 46 
еврообразование 14 
Европа 1 
ексцентриков пробивен патронник 74 
еластичност 22 
еластомерни нишки 109 
електродвигатели 47 121 122 
електротелфери 146 
жени-учени 9 
закон на Хук 27 
закони 10 
зрителни увреждания 7 
зъбна предавка 46 60 78 79 84 85 
зъбни колела 63 80 82 83 84 86 
зъбни механизми 56 79 
зъбни помпи 85 
изисквания 43 
измерване 116 
изпитване на материалите 53 
изпитване на машини 54 
иновации 1 
Интернет - обучение 135 
история 147 
кавитация 144 
канализация 136 
кандидатстудентски материали 18 
кинематика 25 28 
кинематична грешка 79 
кинематично смущение 28 
компютри 92 134 
компютърна графика 71 
компютърна обработка 115 128 
компютърна поддръжка 129 130 
компютърна техника 127 130 
компютърни вируси 134 
компютърни мрежи 134 
компютърни престъпления 134 
компютърни термини 72 
корпусен детайл 103 
лазери 49 
лаптоп 127 
леярски машини 91 
логически схеми 126 
лостови механизми 64 71 72 89 
математически модел 22 
матрици 80 
машини 43 
мениджмънт 5 
мениджър 9 
металорежещи инструменти 95 
методика 47 
метрология 6 115 
механизми 24 25 65 73 88 
механични системи 36 
механично обработване 103 
микрокомпоненти 111 112 
микросистемна техника 110 
микротехника 111 112 
Митвайда 11 
моделиране 53 
модулация 78 
мониторинг 131 
мрежи 131 132 133 
мрежови комуникации 131 
мултипликатор 120 
навигация 7 
напорна система 117 
обучение 92 
оптоелектроника 124 
отвори 50 51 52 
отклонителен модул 77 
пиезоелектричен моментомер 100 
пиезосензор 123 
плазма 49 
планетна предавка 55 57 
пластична деформация 42 
пневматичен цилиндър 87 
пневмозадвижване 23 29 87 
подемно-транспортни машини 45 
помпи 144 
предавателни механизми 59 69 70 81 96 
предприемачество 15 17 
прежди 107 
преобразуватели 48 123 
преподаватели във ВУЗ 9 
работа в екип 4 
работоспособност 4 
режещи инструменти 101 102 
резервоар 114 
рейтингова система 13 
ремъчна предавка 76 77 
реформи 21 
риск 3 
роботи 91 
ротор 121 
рутери 133 
рязане 49 
светодиоди 124 
селфстартър 4 
сензори 116 123 125 
силови характеристики 74 
система за измерване 6 
сканиращи устройства 108 
слънчеви колектори 118 
софтуер 128 129 
социална политика 8 
стандарти 3 
статистическа обработка 115 
студенти 14 
сферично дорноване 50 51 52 93 94 99 
сферично прошиване 93 94 
твърди тела 98 
текстил 109 
текстилни машини 105 
термодинамика 36 38 39 
технологии 108 
топлообмен 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 
топлообменници 41 
транзистори 48 
тръби 136 
тръбопроводи 136 
ТУ-Габрово 7 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 39 40 42 43 44 45 46 47 48 55 56 57 58 59 60 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 93 94 95 96 99 100 101 102 104 105 106 107 110 112 113 114 117 119 121 123 126 137 138 139 140 141 142 146 147 
турбопомпи 26 114 
удар 97 98 
Уилям Пети 2 
умора 47 50 51 52 53 54 
университети 12 13 
управление 3 
учени 135 
хардуер 129 
хидравличен разпределител 137 
хидравлични генератори 138 
хидравлични машини 138 
хидравлични преси 145 
хидродвигател 143 
хидрозадвижване 139 143 
хидросистеми 141 142 
хидротехника 137 
хистерезис 44 
цанга 75 
цангов патронник 75 
човек 2 
шев 108 
шевни игли 67 
шевни машини 66 68 104 106 
3D модели 108 
CAD/CAE/CAM 92 
RSSP 24 
SolidWorks 74 75 
Wi-Fi 132